If you are interested in this domain,
typed in the address bar above,
then write to telegram@post.pl
(It may be available for purchase).
Jeżeli jesteś zainteresowany domeną,
wpisaną w pasek adresu powyżej,
to napisz na telegram@post.pl
(może jest do kupienia).